Một số hinh ảnh hoạt đông của Liên Đội

Tháng Mười Một 22, 2016 7:51 sáng

IMG_5313 IMG_5299 IMG_5301 IMG_5307 IMG_5309 IMG_5310 IMG_5312